Előadóinkról

Dr. Karl-Dieter Bodack

Németország

Az 1938-ban született mérnök és formatervező, a Német Vasút (Deutsche Bahn) egykori IR-vonatainak tervezőjeként vált ismertté 1988-ban. 1970-1995 között vezető beosztásban dolgozott a Német Vasútnál. A Coburg-i Főiskola formatervező szakának az alapítója. A „Bürgerbahn statt Börsenbahn” („Polgári Vasút Üzleti Vasút Helyett”) Szövetség egyik alapítója.

 

 

A München közelében lévő Gröbenzelli Waldorf Iskola egyik alapítója. Polgári kezdeményezések és a hármas tagozódás alapján szerveződő szociális létesítmények és vállalkozások tanácsadója.

 

 


Csiki László

Erdély

Mérnökként diplomázott Brassóban. Az 1990-es évek kezdete óta foglalkozik antropozófiával és ebben a szellemiségben végezte gyógypedagógiai tanulmányait, majd dolgozott antropozófus intézményekben (Svájc, Németország, Bukarest). Tagja ő is a Szabad Jogi Csoportnak és különféle kutatások segítőjeként és megvalósítójaként is tevékenykedett. 2004 óta munkacsoportjával kurzusokat szervez, előadásokat tart és fordít.


Volker Otto

Svájc

 

 

Gyógypedagógus, Waldorf-szülő, aki nyolc évig dolgozott egy nyugat-svájci gyógypedagógiai intézményben. Ő is elvégezte a Rudolf Steiner tanárképzőt Dornachban, majd ugyancsak Svájcban 21 éven át autista személyekkel foglalkozott. 2009-től tagja az akkor megalapított Független Jogi Csoportnak (Jura Nova) Dornachban.

Traute Zimmermann

Svájc

1953-ban születtet egy politikailag aktív családban Németországban. 1972-től gazdasági és adminisztratív beosztásban tevékenykedett Baselben és Dornachban a Goetheanumban. Közben 1987-ben személyzeti szakképzésen vett részt, majd évekig személyzeti vezetőként működött a Dornach melleti "Sonnhalde" Camphillben. Szakterülete az intézmények szociális és gazdasági aspektusa közötti szüntelen feszültség problematikája.

 

 

 

 

 

 

Forgács Erzsébet

A hazai Waldorf-mozgalom úttörői között részt vett a Gödöllői Waldorf-óvoda, -iskola, -gimnázium megalapításában. Évekig dolgozott tanítóként, majd szociológus diplomát szerezve hat évig gyermekpszichiátrián végzett terápiás munkát a Kerepestarcsai Kórházban. Innen nyert felvételt az első magyar Waldorf-tanárképzésre, és ezt befejezve egy svájci antropozófus gyógypedagógiai és szociálterápiás intézményben tanult. Később az induló Extra Lesson képzésre járt, és a közelmúltban ezt meseterápiás tanulmányok is bővítették.

 

Szabadvallás-tanárként, fejlesztő pedagógusként működött sok éven át Gödöllőn, és máig tagja egy jórészt antropozófiai alapokon nyugvó, hosszú múltra visszatekintő terápiás csoportnak az Újpesti Gyermekrendelőben.

Waldorf- csoportokat indított Veresegyházon a polgármester felkérésére a Gyermekliget fejlesztésre szoruló gyerekeinek a Széchenyi-téri óvodában, s ezek után a szülők aktív közreműködésével alapítója volt a Szadai Meseház Waldorf Óvodának, ahol jelenleg is dolgozik.

Rendszeresen jelentek meg cikkei a Metamorfózis szellemtudományos folyóiratban, és folyamatosan jelennek meg írásai, fordításai a gödöllői iskolaújságban, a Dióhéjban.

Tanít a kolozsvári Waldorf-óvónő képzésben, és állandó meghívott előadója az erdélyi Waldorf-kezdeményezéseknek.

Előadásokat, képzéseket, művészeti kurzusokat szervez szorosan együttműködve svájci, német, orosz és osztrák antropozófusokkal is.

 

Jelenleg egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozik az intézmények működésének, működtetésének a szociális hármastagozódáson nyugvó megismerése, megismertetése. 

Jármy Zsuzsanna

A Fóti Waldorf Iskola euritmia tanára és a 9. osztály osztálykísérője. A gödi és váci Waldorf-óvodában is tart euritmia foglalkozást óvodásoknak.  A fóti iskolában a fenntartó egyesület vezetőségének munkájában aktívan részt vesz, mint az egyesület elnöke.

A Magyar Waldorf-Óvodapedagógiai Egyesület fenntartásában működő Waldorf-óvónőképzésen ügyvivőként és euritmia tanárként dolgozik. A dunaújvárosi Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány alapítójaként nagy örömmel tölti el, hogy Dunaújvárosban a Waldorf-óvoda mellett ma már Waldorf-iskola is működik.